•Darja Havelková•

◦ síla žen ◦ shiatsu ◦ aquahealing ◦ darja ◦

Odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

 

Spol. Síla ZEN s.r.o.

IČ: 140 42 428

Sídlo: č.p. 24, 262 42 Nepomuk

E-mail: info@silazen.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání/obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte